Zone Construite Protejate

Zona construită protejată cuprinde o suprafaţă de teren cu o anume densitate de construcţii de interes, fie că acestea se află subteran, cum este cazul cu rezervaţia sau situl arheologic, sau suprateran, cum sunt centrul istoric sau zona istorică a unor localităţi, ansamblul urban.

Capitala are 98 de asemenea zone protejate.

Delimitarea zonelor construite protejate a fost stabilita de către Consiliul Local al Primăriei Municipiului București şi urmăreşte păstrarea caracterului zonelor protejate, controlul intervenţiilor – distrugeri, reparaţii, modificări, demolări, construcţii noi, săpături care să afecteze subsolul, etc. şi punerea în valoare a cadrului lor global pentru îmbunătățirea calităţii vieţii urbane.

01 Calea Moşilor
02 Calea Griviţei
03 Calea Călăraşilor
04 Brătianu
05 Carol
06 Elisabeta Kogălniceanu
07 Ferdinand
08 Hristo-Botev
09 Regina Maria
10 Calea Dorobanţi
11 11 Iunie
12 Lascăr Catargiu
13 Dacia
14 Aviatorilor
15 Kiseleff
16 Calea Victoriei
17 C.A. Rosetti – Maria Rosetti – Popa Petre
18 Vasile Lascar
19 Traian
20 Batistei
21 Jean-Louis Calderon – Polonă
22 Mintuleasa
23 Ştirbei Vodă
24 Mihai Eminescu
25 Mărăşeşti
26 Lipscani
27 Stavropoleos
28 Amzei
29 Nicolae Iorga
30 Coltei
31 Caimatei
32 Vasile Conta
33 Thomas Masaryk
34 Pitar Mos
35 Bibicescu
36 Negustori
37 Sfintul Stefan
38 Labirint
39 Armeneasca
40 Icoanei
41 Silvestru
42 Brezoianu
43 Cobălcescu
44 Temişana
45 Parcelarea Cotroceni
46 Parcelarea Vatra Luminoasă
47 Parcelarea Blanc
48 Parcelarea Filipescu
49 Parcelarea Bonaparte – Mora
50 Parcelarea Ţesătoria Mecanică
51 Parcelarea Edilitatea
52 Parcelarea Societatea Generala pentru Construirea de locuinte ieftine
53 Parcelarea Mornand
54 Parcelarea Dorobanti 1
55 Parcelarea Dorobanti 2
56 Parcelarea UCB
57 Parcelarea Monnet
58 Parcelarea Clucerului
59 Parcelarea Jianu
60 Parcelarea Docentilor
61 Parcelarea Maior Coravu
62 Parcelarea Baicului
63 Parcelarea Inter (Filaret)
64 Parcelarea Mamulari
65 Parcelarea Şerban Vodă
66 Parcelarea Învoirii
67 Parcelarea Tacu
68 Intrarea Viilor
69 Parcelarea Oţelul Roşu
70 Parcelarea Parcul Ioanid
71 Parcelarea Cosiţelor
72 Parcelarea Averescu
73 Parcelarea Domenii
74 Agronomie – Complex Sportiv Tineretului
75 Strehaia
76 Biserica Mihai Vodă – Sapienţei
77 Academia Militară
78 Palatul Cotroceni
79 Dealul Mitropoliei
80 Radu Vodă
81 Parcul Cişmigiu
82 Parcul Carol
83 Parcul Herăstrău
84 Parcul Delavrancea
85 Gradina Botanică
86 Antim
87 Principatele Unite
88 Parcelarea Gramont
89 Crişului
90 Bucur
91 Facultatea de Medicină
92 Plumbuita
93 Parcelarea Uruguay
94 Caderea Bastiliei
95 Polonă
96 Haralambie
97 Occidentului
98 Horei