Ce e de sesizat?

Tipologia de agresiuni pe patrimoniu
1. Neglijarea

 

 • Voită, urmărind dispariția lentă prin dezagregarea ca urmare a expunerii la intemperii sau dezastre naturale
 • Din incapacitatea de a asigura financiar întreținerea
2. Agresiuni soft

 

 • Lucrări de altfel bine intenționate pentru întreținerea/reparațiile necesară clădirilor, care nu respectă finisajele, cromatică, texturile, subîmpărțirile originale

 

Cel mai des se pierde calitatea tencuielilor și mai ales ale celor de soclu; de cele mai multe ori sunt acoperite cu o vopsitorie sau cu o masă de șpaclu, tencuielile vechi din similipiatră sau mozaic de fațadă. Sigur este vorba de ignoranța față de calitatea materialelor puse în operă, dar și de incapacitatea celor mai mulți constructori de a restaura tencuieli similare.

Similar se utilizează tencuieli cu proprietăți neconforme cu materialele imobilelor vechi, în special în ceea ce privește respirabilitatea (de ex. asa numita „tencuiala decorativa”, incompatibila cu suportul original).

 • Anveloparea este un fenomen extrem de distructiv.
 • Instalarea de echipamente tehnice de tipul unităților exterioare VRV/VRF , cabluri și cablaje diverse, branșamente – tip de intervenție reversibilă care nu disutruge nimic din substanța istorică a imobilului dar afectează percepția de ansamblu sau detaliu și unitatea cadrului arhitectural
 • Reclame, Panouri publicitare. Mesh-uri care acoperă la extremă integral
 • Eviscerarea – pierderea integrității construcției – pornit de la o neadaptare a soluțiilor de consolitare la capacitatea portantă și spațială a existentului, intervenția extremă “își face loc” anihilând interioritatea proprie a imobilului.
3. Agresiuni hard – greu recuperabile sau nerecuperabile
 • Distrugeri parțiale sau totale – valoarea terenurilor ocupate de aceste imobil de patrimoniu ajunge să fie mai mare fără ele în cursa dezvoltatorilor imobiliari.

 

 • Înlocuirea tâmplăriilor
  • Modificarea (în general micșorarea) gabaritelor golurilor de ferestre și a materialului, dintr-un scop eminamente economic, de reducere a costurilor de întreținere pentru încălzire.
  • Modificarea materialului de tâmplărie. Cel mai adesea este înlocuită tâmplăria dublă din lemn cu geam simplu, cu o tâmplărie din PVC cu geam termopan (cu argumentul unei mai bune închideri termice și fonice și la un cost mai redus decât cel al unei tâmplărie din lemn)
  • Modificarea subîmpărțirilor; apar în special la acele ferestre care ies din formele rectangulare și care prin subîmpărțită elimină arcaturile, frezările etc etc, simplificând reductiv până la pierderea imaginii originare.
 • Construcții noi neadecvate fie caracterului zonei, fie țesutului urban tradițional, regulamentului de construire (aliniamente, grădini de fațadă, garduri cu o anumită transparență – fără să implice distrugerea unui existent, o intervenție nouă inadecvată poate deteriora perceperea sau utilizarea fondul vechi.

4. Ilegale

 

 

 • Fără a avea Autorizație de Construire/Desființare
 • Cu AC/AD fără toate avizele, în special ce de la Direcția pentru Cultură sau eludând indicatorii urbanistici ai respectivelor Zone Construite Protejate