Detalii sesizare

Adresa imobilului (exclusiv din București): Strada Știrbei Vodă 68, Sector 1, București, România
Tipul imobilului: Clădire/ Apartament
Sesizare: Interv. neconf. zonă constr. protejată
Intervenția este: Modificare fațadă
Detalii despre sesizare: Subsemnata BOISNARD Camelia Corina, în calitate de co-proprietar al unui apartament în imobilul colectiv situat în str. Știrbei Vodă 68, sector 1 București, Zona Protejată 23, apartament în care domiciliez, cu date de contact corina.boisnard@gmail.com și tel. 0745 19 51 52 vă rog să înregistrați următoarea sesizare și solicitare: Conform P.U.Z. Zone Construite Protejate aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul-colectiv din str. Știrbei Vodă nr. 68 este amplasat în Zona Construită Protejată nr. 23 – strada majoră Știrbei Vodă, subzona Cp1b, Cp1c. Zona prezintă un grad maxim de protecție – „se protejează valorile arhitectural-urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: tramă stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente”. Fațadele a) nordică orientată către intrarea Luigi Cazzavillan și b) estică, de-a lungul străzii Luigi Cazzavillan, fiind cele mai expuse intemperiilor, prezintă degradări ale tencuielilor și finisajelor și lacune în tencuială. Sunt vizibile intervenții de întreținere efectuate de-a lungul timpului, precum tencuirea ocazională a unor părți ale fațadelor, inclusiv a celor menționate. Semnalez că la data de 26.06.2024 au debutat lucrări de intervenție pe fațada nordică a imobilului sus-menționat. S-a comunicat prin mesaj e-mail membrilor asociației că se vor efectua lucrări pe fațada nordică și pe fațada estică. În accepția d-lui Iordan MORARU, președinte desemnat la 28.03.2024 ca reprezentant al Asociației de Proprietari Știrbei Vodă 68, s-au început „lucrări de eliminare a unor riscuri iminente de accidente prin sigilarea suprafețelor afectate de pe una dintre laturile fațadei și a unui calcan”. A fost afișat un anunț: „ATENȚIE !!! Lucrări de punere în siuguranță a unor suprafețe de pe fațadă. Vă recomandăm să nu parcați aici pe durata lucrărilor. Mulțumim pentru înțelegere !” și a fost delimitată zona prin benzi așa cum figurează în imaginile anexate mai jos. Totodată, dl. Moraru afirmă că intervențiile menționate „nu sunt lucrări de refacere a fațadei, care să necesite autorizări”. Întrucât lucrările nu constau doar în înlăturarea tencuielii care riscă să se desprindă și să cadă pe mașinile parcate în apropierea imobilului, pe imobilele învecinate, sau chiar să accidenteze pietonii care circulă pe trotuarele de pe str. Luigi Cazzavillan și de pe Intrarea Luigi Cazzavillan, ci și în APLICAREA DE MATERIAL (ADEPLAST POLISTIROL ECO) pe pereții decopertați, respectiv pe cărămida de pe care a fost înlăturată tencuiala veche, ca în imaginile atașate, vă rog respectuos să comunicați prin răspuns la acestă solicitare, limita permisă pentru executarea intervențiilor urgente de întreținere pe fațadele principalecum este cea de pa str. Luigi Cazzavillan, având în vedere faptul că imobilul se află în ZONĂ PROTEJATĂ 23 menționată și să confirmați, sau infirmați soluția aplicată privitoare la materialul folosit (ce diferă față de materialul tencuielii originare), motivând conform normativelor în vigoare, conformitatea sau neconformitatea lucrărilor în curs de executare. Totodată, în caz de neconformitate, vă rog să dispuneți în REGIM DE URGENȚĂ măsurile ce se impun pentru oprirea lucrărilor, pentru a nu fi afectată o dată în plus, VALOAREA PATRIMONIALĂ A IMOBILULUI.
Panou de șantier: Există
Cc emails: comunicare@cultura.ro, isc@isc.gov.ro, relatiipublice@pmb.ro, office@plmb.ro, contact@politialocalasector1.ro
Status sesizare: Sesizat
Fotografie panou șantier:
Galerie imagini:

Lasă un răspuns